Mercedes-Benz

Pozvánka na valnou hromadu Fa RENE a.s.

Místopředseda představenstva svolává valnou hromadu společnosti Fa RENE a.s., IČ 15061931 za účelem volby nového představenstva a nové dozorčí rady na další 5ti leté období. Valná hromada se svolává na 30.10.2018 v 10:00 h v sídle společnosti na adrese Bří Štefanů 886, 500 03  Hradec Králové. 

Mgr. Michele Stašová
místopředseda představenstva

publikováno dne 18.9.2018