Mercedes-Benz

Adopce indických dětí

ADOPCE NA DÁLKU
projekt na pomoc chudým dětem v Indii

V rámci výše uvedeného projektu Fa RENE, a.s. podporuje vzdělání 6 indických dětí.

VIZE A ZÁZEMÍ PROJEKTU

Program Adopce na dálku® je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z daleké Indie formou podpory jejich vzdělání a základní zdravotní péče. Diecézní charita Hradec Králové zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci s panem arcibiskupem Bernardem Morasem, který tehdy působil v diecézi Belgaum v indickém státě Severní Karnataka. V roce 2005 přesídlil pan arcibiskup Bernard Moras na arcibiskupství v Bangalore a projekt se tak rozšířil do další indické oblasti. V diecézi Belgaum se po odchodu pana arcibiskupa Bernarda Morase stal partnerem projektu pan biskup Peter Machado.

Na české straně zajišťuje zázemí programu vedoucí projektu pověřený Diecézní charitou. Snaží se vyhledat co nejvíce dárců, kteří by byli ochotni, i když pouze na dálku, přijmout dítě z Indie a finančně podporovat jeho vzdělání a s tím spojenou základní péči o jeho osobní potřeby.

Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem projektu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj člověka a růst jeho osobnosti.


POUŽITÍ DÁRCOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Dárcovský příspěvek je v indickém zázemí projektu použit na pokrytí nákladů spojených s poskytováním vzdělání dítěti - konkrétně na tyto účely:

školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět) a také na stravu a základní zdravotní péči.

V Indii je zajištěn speciální odborný dohled nad podporovanými dětmi, který sleduje jejich pokrok v intelektuální, sociální, fyzické i duchovní sféře. V případě potřeby dětem poskytuje i doučování.

KONTAKT S "ADOPTOVANÝM DÍTĚTEM"

Děti jsou z nejnižší vrstvy obyvatelstva. Jejich rodiče jsou často sami negramotní, takže nemohou pomoci a dohlédnout na psaní dopisu dárci. Dětem s dopisem během prázdninového tábora pomáhají dobrovolníci. Dopis s dítětem napíší, případně jej pomohou přeložit do anglického jazyka. Pokud je dítě hodně malé nebo se neumí vyjádřit, je pomoc koordinátora nevyhnutelná. Vzhledem k tomu první dopis od dítěte zasíláme dárci až po tom, co dítě absolvovalo prázdninový tábor. Dárce hledáme dětem někdy i rok před začátkem indického školního roku (v Indii probíhá školní rok v měsících červen – březen). Podle toho, jak rychle se nám podaří najít dárce, může být doba čekání na první dopis až 1 rok. Další korespondence je již pravidelná. Dopisy od dětí jsou společně s informacemi o projektu hromadně rozesílány dárcům začátkem měsíce února a září. Dopis dítěti je potřeba psát v anglickém jazyce. Tato cesta dopisování je technicky velice náročná a hlavně korespondování s Indií je zdlouhavé, proto je potřeba mít pochopení. Po domluvě s našimi partnery na indické straně doporučujeme výměnu dopisů maximálně 2x ročně.