Mercedes-Benz

Projekt „Barevný anděl“

V rámci projektu Barevný anděl financujeme rekonstrukce dětských pokojíčků dětem, kterým zemřel sourozenec.

Smysl projektu:
Smyslem projektu je změnit prostředí dítěte a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence je znevýhodněná a opomíjená. Automaticky se předpokládá, že dítě se se ztrátou sourozence „nějak vyrovná", maximálně se mu věnuje dětský psycholog. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi.

Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů. V rámci projektu se snažíme aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci - přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat.

Cíle projektu:
Podpora sourozenců zemřelých dětí - zahájení nové životní etapy bez sourozence
Podpora vzájemné komunikace v rodině  

Podmínky k účasti v projektu:
- Věkový limit dítěte 3 - 18 let
- Doba od úmrtí sourozence: 1 měsíc až 3 roky
- Oba sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti

Projekt se v roce 2008 realizoval v pěti rodinách, v roce 2009 ve dvou rodinách, v roce 2010 již ve čtyřech rodinách, v roce 2011 ve dvou rodinách, v roce 2012 ve čtyřech rodinách, v roce 2013 ve čtyřech rodinách.