Mercedes-Benz

Klára Erdingerová - Staňková /houslistka/ Podpora i v letošním roce!

Manželé Stašovi se rozhodli v roce 2014 podporovat nadanou houslistku, dvanáctiletou Klárku Erdingerovou - Staňkovou, která zahrála pro naše zákazníky dne 21.3.2014 při příležitosti uvedení nové třídy GLA a třídy C. Klárku letos podporujeme již třetím rokem. 
Klárka se narodila 19. 3. 2002 v Brně. Ve čtyřech letech začala hrát na housle pod vedením svého otce dirigenta Josefa Staňka. V pěti letech začala navštěvovat ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně ve třídě p. uč. Zdeňky Tomkové. Od roku 2008 studuje hru na housle u profesora Františka Novotného, u kterého se také každoročně účastní Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů na HF JAMU.Úspěšně absolvovala řadu národních i mezinárodních soutěží.
Duben 2016 Mezinárodní soutěž ve Vilniusu, kde Klárka získala titul laureáta a speciální cenu poroty za provedení virtuozní
skladby. 
29. 1. 2014 vystoupila na koncertě v Rudolfínu v rámci projektu “Zahraj si s Českou filharmonií “ pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. 
Několikrát spolupracovala na koncertech s Českými komorními sólisty a v roce 2011 vystoupila v rámci cyklu koncertů pro mladé talenty Mozartovy děti s Filharmonií Brno. 

2014
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. J. Micky v Praze: 1. místo
Kociánova houslová soutěž  v Ústí nad Orlicí: 2. místo

2012
Kocianova houslová soutěž: 1. místo 

2011
Mezinárodní soutěž J. Muziky:1. místo
Kocianova houslová soutěž: 2. místo
Ústřední kolo soutěže ZUŠ: 1. místo 

2010
Mezinárodní soutěž J. Muziky: 1. místo
Kocianova houslová soutěž: 3. místo 

2009
Mezinárodní soutěž J. Muziky: 1. místo 

2008
Mezinárodní soutěž J. Muziky: 1. místo
Ústřední kolo soutěže ZUŠ: 2. místo
Prague junior note: 1. místo