Mercedes-Benz

Prostor pro


PROSTOR PRO obecně prospěšná společnost sídlí v Malšovicích v Hradci Králové a působí od roku 2000. 
 Jedná se o lidi se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů. Poskytují pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváří příležitosti pro změnu. Podporují zdravé fungování rodiny a jednotlivců. 

PROSTOR PRO o.p.s. zastřešuje hned několik programů v oblasti sociálních, preventivních a návazných služeb, a akcí pro veřejnost.

Nízkoprahové programy
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klubík
V NZDM Klubík nabízí dětem ve věku 8-13 let ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a doprovází je obdobím dětství a dospívání. Prostřednictvím sociálních služeb jim poskytují pomoc a podporu v obtížnýh životních situacích.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK
V NZDM KLÍDEK nabízí dětem a mladým lidem ve věku 13-22 let ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovází je obdobím dětství a dospívání.  V klubi i v ulicích města jim poskytují prostřednictvím sociálních služeb pomoc a podporu v obtížných životních situacích. 
Preventivní programy
Preventivní programy SPIRÁLA
Realizují interaktivní, zážitkové a preventivní programy ve školách a školských zařízeních. Nabízí radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům, studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.
Probační a resociaizační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Zaměřují se na práci s mladými lidmi, kteří se dostali do střetu se zákonem.

Prorodinné programy
Rodinné centrum pohoda
Poskytují rodičům, prarodičům a dalším rodinným příslušníkům s dětmi, ale také každému z Vás prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností a nabízí volnočasové, kulturní, poradenské a společenské aktivity. Je to místo prorodinných aktivit. 
Náhradní rodinná péče PECKA
Poskytují informace zájemcům a žadatelům o Náhradní rodinnou péči. Pěstounským rodinám nabízí podporu a porozumění včetně možnosti uzavření Dohody o poskytování pěstounské péče. Zajišťují také vzdělávání,doprovázení, odlehčovací pobyty a další služby v oblasti Náhradní rodinné péče.
Aktivity pro veřejnost
Pořádají pravidelné akce pro veřejnost, zážitkové, kulturní, pouliční, sportovní a benefiční akce.
Multifunkční hřiště PLÁCEK
PLÁCEK využívají s dětmi a mladými lidmi pro sportovní a pohybové aktivity. Hřiště je zároveň bezplatně přístupné veřejnosti.