Mercedes-Benz

Radost v Domově pro matky s dětmi

I letos jsme podpořili děti a maminky z azylového domu v Hradci Králové finanční částkou. Tuto využili na výlet do ZOO v Praze a na Sněžku. Přejeme všem dětem, maminkám a především také zaměstnancům a vedení domu krásné a klidné vánoční svátky s úsměvem na tváři!!! :-)