Mercedes-Benz

Vánoce v Azylovém domě

Z vydražených peněz se v Domově pro matky s dětmi rozdávaly dárky! Dárky obdržely děti, ale také jejich maminky. Podle výrazů z fotek je zřejmé, že dárky potěšily. 
Všem maminkám a dětem přejeme hlavně zdraví, klid a pohodu v novém roce!! 
Fa RENE a.s. podpořila Domov pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově, a to dražbou v jejich prospěch. Z vydražených peněz budou nakoupeny vánoční dárky pro děti a jejich maminky a také všichni společně pojedou na výlet . Domov funguje již 13. rokem a pomohl celkem 2500 matkám či otcům s dětmi. Průměrná doba pobytu v domově je 8 měsíců, ale je to velmi individuální. Domov je určen pro matky či otce s dětmi /případně pro samotné matky, kteří se octli v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří si sami neuměli pomoci. Mnohdy je důvodem domácí násilí. Dětem i jejich maminkám přejeme, ať se jim moc daří!