Mercedes-Benz

Záruční podmínky - prodej dílů

V prodeji dílů se rozlišuje mezi „zákazníky v rámci pultového prodeje“ a „neautorizovanými servisy MB“.

Prodej dílů – prodej neautorizovaným servisům MB

U těchto zákazníků jako právnických osob vzniká vůči společnosti Daimler ze strany oblastní organizace výhradní nárok na materiál. To se týká také případů, kdy zákazník jako právnická osoba provede montáž náhradního dílu u některého ze svých zákazníků.

Pro evidenci reklamace se doporučuje použít přiložený datový list (reklamační list ISP).

Přitom je bezpodmínečně nutné určit přesnou závadu, která vedla k demontáži reklamovaného náhradního dílu, resp. zpravidla provést její zjištění v namontovaném stavu       u samotného vozidla a zdokumentovat pro případ revize.       V případě nutné diagnostiky v autorizovaném servisu lze také požadovat příslušné mzdové náklady.

U diagnostikovatelných dílů jsou také akceptovány diagnostické protokoly neautorizovaných servisů. Ty je nutné předložit autorizovanému servisu. Musí být archivovány pro případ revize.

Prodej dílů – prodej zákazníkům v rámci pultového prodeje

Pokud tento zákazník reklamuje náhradní díl, resp. agregát, zakoupený v rámci pultového prodeje náhradních dílů, má nárok na záruku na materiál a mzdové náklady, pokud opravu/výměnu tohoto defektního náhradního dílu provádí autorizovaný servis.

Prodej dílů – všeobecně

Pokud je příčina závady v přímé souvislosti s montáží, resp. s neodbornou manipulací s náhradním dílem, je nutné záruku zamítnout.

„Zákazník v rámci pultového prodeje“ a „neautorizovaný servis MB“ musí doložit nákup náhradního dílu/náhradního agregátu u společnosti Daimler prostřednictvím faktury na náhradní díl. K tomu účelu musí být na faktuře uvedeny následující údaje:

 • Jméno zákazníka
 • Adresa
 • Typ vozidla
 • Identifikační číslo vozidla (pokud jej lze zjistit)
 • Název dílu/číslo náhradního dílu
 • Počet ujetých kilometrů
 • Sériové číslo nebo číslo zařízení (pokud je k dispozici)

Servis musí archivovat pro případ revize kopii prodejní faktury za poškozený náhradní díl. Vyřizování se provádí přes záruční a kulanční žádost (viz W04-01 Příjem oprav). Při těchto reklamacích je nutné v záruční a kulanční žádosti vyplnit všechny údaje o náhradním dílu. Pokud nelze zjistit identifikační číslo vozidla, postupovat podle článku „WR 02-01-110 EWMR

Prodej dílů - montáž do výrobku cizí značky

Revizní upozornění:

Pokud nelze předložit doklad o montáži/nákupu (např. faktura za opravu nebo náhradní díly) příslušného náhradního dílu nebo pokud vznikne finanční zvýhodnění pro servis na základě nepravdivých údajů o výměně, dojde ke zpětnému vyúčtování nákladů za kompletní závadu.

Prodej dílů - montáž do výrobku cizí značky

Při reklamacích dílů, které byly prodány prostřednictvím pultového prodeje pro použití ve vozidlech cizí značky, resp. dílů, u nichž nelze zjistit, pro jaké vozidlo byly použity, je nutné uvést v záruční a kulanční žádosti následující údaje:

 • Žadatel
 • Číslo servisu
 • Číslo žádosti
 • Prodejní označení/typ
 • Závady před první registrací
 • Fiktivní identifikační číslo vozidla
 • Datum opravy
 • Název a číslo náhradního dílu

Zapsat označení závady „1“. Vzhledem k tomu, že lze v systémech záruky a kulance zpracovávat pouze identifikační čísla vozidel Maybach, Mercedes-Benz, smart nebo SETRA, je nutné použít následné fiktivní identifikační čísla vozidel podle výrobní klasifikace:

VIN assignment :

World-manufacturer-code Fictitious-VIN Product classification
WDB 00001000000001 Car, cross-country vehicle and Maybach
WME 00006600000001 smart
WEB 00002000000001 Buses
WDB 00003000000001 UNIMOG
WDB 00003400000001 IMO
WDB 00006000000001 Truck
WDB 00006500000001 VAN
TYB 00008400000001 Canter
WDB 00001000000111 Passenger Cars Parts Trading Business
WDB 00061600000001 MBA Collection Parts

Technické příslušenství a kolekční zboží

Tyto pokyny platí pouze pro technické příslušenství a kolekční zboží, objednávané přes logistickou distribuci společnosti Mercedes-Benz Group AG.

U položek B6 se jedná o produkty, označené 7místným číslem dílu. Do této skupiny čísel dílů je zařazeno technick příslušenství a také kolekční zboží pro osobní vozidla, nákladní vozidla a vozidla VAN. U vozidel smart platí proces, týkající se položek B6, od konstrukční řady 451 (fortwo).

Technické příslušenství se většinou dodatečně montuje, resp. instaluje až po nebo při dodání vozidla. Použití přímo souvisí s vozidlem, takže je v tomto případě možné přímé přiřazení k VIN.

Proces nakládání s použitými díly v rámci záruky a kulance pro technické příslušenství se neliší od procesu nakládání sostatními použitými v rámci záruky a kulance.

Upozornění k technickému příslušenství osobních vozidel

V přehledu klíčů závad jsou ve skupině 58.10 „Palubní nářadí“ uvedeny samostatné klíče závad. Tyto klíče závad musí být použity při uplatňování závad. Tím bude zajištěna možnost rovnocenného vyřízení záruky podle pokynů pro sériové díly.

Od 01.01.2017 odpovídá záruční proces pro kolekční zboží společnosti Mercedes-Benz Accessories GmbH, které je dodávané prostřednictvím logistické distribuce společnosti Mercedes-Benz Group AG, procesu pro ostatní originální náhradní díly MB. Uplatňování závad se provádí pomocí následujících klíčů závad:

58710 = kolekční hodinky
58720 = kolekční jízdní kola
58730 = ostatní kolekční zboží

Používat druh závady “AC”.

Uplatňování závad se provádí pod fiktivním VIN: WDB 000 616 00 000 001.

Zapsat důvod reklamace/reklamační závadu a číslo náhradního dílu pro závadný díl do informačního okna záruční žádosti.

Nový proces vyřizování platí výhradně pro následující číselné rozsahy B6:

B6 600 XXXX
B6 604 XXXX
B6 645 XXXX
B6 695 XXXX
B6 696 XXXX
B6 787 XXXX
B6 799 XXXX

Vždy je nutné provést náhradní dodávku identického kolekčního zboží. Pokud už není k dispozici stejný kolekční předmět, lze použít následující produkt.

Zvláštnosti při procesu vyřizování u hodinek/jízdních kol/kufrů.

Hodinky (klíč závad 58710)

Pokud dojde u všech hodinek (během prvního půlroku po prodeji) k vybití namontované baterie a pokud bude zákazník u vysoce kvalitních hodinek (limitované sběratelské série) preferovat opravu před náhradní dodávkou, může autosalon zadat opravu místnímu hodináři. Vzniklé náklady na opravu se uplatňují v žádosti jako vedlejší náklady.

Před náhradní dodávkou, resp. před zadáním opravy reklamovaných hodinek je nutné zkontrolovat, zda není příčinou závady cizí zavinění. Běžné a typické opotřebení hodinek a náramku nepodléhá záruce.

Jízdní kola (klíč závad 58720)

U jízdních kol/koloběžek se provádí kompletní výměna pouze v případě, že dojde k věcné vadě u rámu, za kterou odpovídá společnost Mercedes-Benz Group AG. Opravy ostatních závad v rámci záruky musí autosalon zadat místnímu prodejci jízdních kol.

Vzniklé náklady se uplatňují v žádosti jako vedlejší náklady. Běžné a typické opotřebení nepodléhá záruce.

Výjimka pro kola FOCUS

Od března 2017 je nutné zkontaktovat nejbližší autorizovaný servis FOCUS.

Pokyny k produktům značky Samsonite

Globální servisní síť společnosti Samsonite umožňuje provedení opravy po celém světě v každém servisním centru. Z toho důvodu není nutné používat proces vyřizování prostřednictvím klíče závad.