Mercedes-Benz

Finanční leasing

Finanční leasing (FL) je jeden z možných finančních produktů pro případ, že se po ukončení leasingové smlouvy chcete stát vlastníkem vozu.

FL je určen zejména k financování osobních a užitkových vozidel. Produkt lze vždy doplnit o velmi výhodné pojištění. Pokud máte zájem o naprosto bezstarostné provozování vozidla, je do splátek možné sjednat rovněž širokou škálu servisních služeb, takže se nebudete muset obávat jakýchkoliv neočekávaných výdajů spojených s provozem Vašeho vozidla.

Potřebujete-li snížit měsíční splátky, můžete využít produkt P3L se zvýšenou zůstatkovou hodnotou. Po ukončení leasingové smlouvy P3L si vůz můžete ponechat, nebo jej prodat zpět prodejci a uzavřít leasingovou smlouvu na zcela nový automobil. Také Vám nabízíme možnost následného profinancování zůstatkové hodnoty stávajícího automobilu. Preferujete-li raději nízkou zůstatkovou hodnotu můžeme Vám prodloužit dobu financování až na 72 měsíců.

Mercedes-Benz CharterWay (užitková vozidla)

CharterWay je moderní produkt pro užitková vozidla charakterizovaný spojením finančních, servisních a administrativních služeb s cílem poskytnout zákazníkům užitkových vozidel komplexní službu s minimálními náklady a minimálním rizikem.

Produkt CharterWay integruje ve smlouvě o operativním nebo finančním leasingu další služby, jako jsou pravidelné kontroly vozidla, jeho opravy, výměny pneumatik nebo úhrady dálničních poplatků, atd.. Zvolíte si kilometrový proběh, dobu nájmu a hradíte pouze nájemné za užívání Vámi zvoleného automobilu. Zákazník v měsíčním nájemném platí z ceny vozidla pouze to, co z vozidla „ojede“, tedy ve vztahu k celkové délce pronájmu a celkovému počtu ujetých kilometrů. 

Hlavní výhody produktu CharterWay:

  • Ve splátce jsou zahrnuty veškeré nebo vybrané servisní výkony (servisní prohlídky, opravy, příp. výměny agregátů) a kalkulace těchto nákladů vychází z podmínek pro velkoodběratele.
  • Je vyloučeno riziko placení nečekané opravy, jakož i problémy s placením servisních výkonů v servisním středisku
  • Můžete se plně věnovat své činnosti a o provoz vozidel se stará autorizovaný servis.
  • V účetnictví je měsíčně zpracována jenom jedna splátka a ta je zaúčtována přímo jako náklad.
  • Získáváte transparentní přehled nákladů spojených s provozem vozidla.