Mercedes-Benz

Služby FleetBoard

Řízení provozu vozidla

Analýzy potenciálu pro hospodárnou jízdu a údaje o opotřebení a stavech provozních kapalin pomáhají snižovat spotřebu paliva a opotřebení nákladního vozidla. Z těchto informací vychází zaměření školicích programů pro řidiče. Servisy a správci vozových parků mají k dispozici informace o předepsaných servisních prohlídkách, takže lze realizovat minimální prostoje.