Mercedes-Benz

Ceník servisu a autoodtahu

Do 3.5 tuny - dodávky (prázdné)

ujeté km32.20
manipulace (naložení + složení) - 2 úkony777,-
ztížená manipulace (vozíčky)777,-
manipulace hyraulickou rukou - 1 úkon2 220,-

od 3.5 tuny do 6.5 tuny

ujeté km40
manipulace - každá započatá hodina1 110,-

včetně naložených dodávek do 3.5 tuny

Ceník hodinových sazeb servisu